Start > Szkolenia zamknięte > Zarządzanie personelem w jednostkach samorządowych

Menu

Zarządzanie personelem w jednostkach samorządowych

Program szkolenia:

 • UMIEJĘTNOŚĆ OCENY ZESPOŁU PRACOWNICZEGO
  • system ocen pracowniczych
  • proces oceny pracowniczej
  • planowanie – ustalenie celów, zadań kryterium oceny
  • zbieranie danych na temat ocenianego pracownika
  • tworzenie treści i formy przykładowego arkusza zapisu ocen
  • słabe i mocne strony stosowania systemu
 • KRYTERIA OCENIANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
  • obowiązkowe
  • fakultatywne
 • ZASADY PRZEPROWADZANIA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
  • SKUTKI DOKONANIA NEGATYWNEJ OCENY PRACOWNIKA
 • ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
  • studium przypadku
 • POJĘCIE ZARZĄDZANIA I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ROLA KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
  • rozmowa oceniająca
 • STYLE KIEROWANIA
  • autokratyczny
  • demokratyczny
  • liberalny
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
  • Systemy motywacyjne:
   • płacowe
   • pozapłacowe
 • WYKORZYSTANIE WYNIKÓW OCENY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
  • korzyści dla urzędu jako pracodawcy samorządowego
  • korzyści dla oceniającego
  • korzyści dla ocenianego
 • BŁĘDY W PROCESIE OCENIANIA

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.