Start > Szkolenia zamknięte > Rekrutacja i zwalnianie

Menu

Rekrutacja i zwalnianie

Korzyści dla uczestników:

 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Cele szkolenia:

 • Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze.
 • Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej

Uczestnicy:

 • Kadra Menedżerska
 • Zespoły HR
 • Właściciele MSP

Cele:

 • Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej.
 • Poznanie zasad identyfikacji istniejącej w firmie polityki personalnej.
 • Przeanalizowanie zadań realizowanych w obrębie funkcji personalnej pod kątem outsourcingu.
 • Uświadomienie konieczności transformacji HR w kontekście potrzeb biznesowych.
 • Przeanalizowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.
 • Zidentyfikowanie potencjalnych działań kadrowych.
 • Wprowadzenie pojęcia kompetencji.
 • Analiza systemu oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej.
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Program szkolenia:

 • Pojęcia związane z Zarządzaniem Zespołem
 • Tworzenie polityki personalnej w firmie
 • Zasady Strategii Personalnej
 • Relacje między polityką a strategią i celami
 • Potrzeby Firmy a działania personalne
 • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa
 • Analiza potencjalnych działań kadrowych
 • Zarządzanie kompetencjami

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

 • Określić politykę personalną własnej firmy
 • Określić sposób wypełniania przez dział personalny polityki personalnej
 • Przeprowadzić analizę głównych obszarów przedsiębiorstwa i potencjalnych działań kadrowych
 • Przygotować kierowników do opracowania działań personalnych w firmie

REKRUTACJA PERSONELU

Cele:

 • Zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze w kolejności:
 • Badania potrzeb organizacji
 • Wyboru metody doboru kandydatów
 • Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe m.in. testy, "Próbki pracy" i AC.
 • Poznanie możliwości Internetu w rekrutacji.

Program:

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji
 • Rekrutacja przez Internet
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
 • Określenie metod rekrutacji pracowników: przegląd popularnych i skutecznych narzędzi.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Czynności dodatkowe
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
 • Strategia wynagrodzeń.

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

 • Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracowanić profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej, wykorzystać Internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

ODCHODZENIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, praktyką prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, zwalniającej, informowania zespołu o odejściu (zwolnieniu). Określenie negatywnych skutków zwolnień. Sposoby pomagania (outplacement)

Program:

 • Negatywne skutki dla firmy i dla pracownika
 • Przesunięcia, degradacje pracowników
 • Powody odejścia- zwolnienia
 • Plan zwalniania
 • Wina pracownika- rozmowa ostrzegawcza, rozmowa zwalniająca
 • Odejście dobrowolne- w poszukiwaniu innych warunków
 • Zwolnienia z winy firmy- np. w wyniku reorganizacji –outplacement, lub likwidacji-rekompensaty,
 • Dokumenty niezbędne przy zwalnianiu
 • Informacja dla załogi

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

 • Opracować dla swojej firmy rogólną procedurę rozstawania się z pracownikami, zaczynając od prowadzenia rozmowy ostrzegawczej do rozmowy zwalniającej. przygotowywać i podać informację dla zespołu.
 • Przygotować kierowników do zwolnień.

Trener:

 • Pedagog - absolwent pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą bezpośrednią produktów szybko rotujących, sprzedażą powierzchni reklamowych w katalogach, oraz wymianą informacji gospodarczej, a także sprzedażą usług edukacyjnych
 • Menedżer - zarządzał zespołami handlowymi obsługującymi klientów instytucjonalnych w dystrybucji i w usługach. Kierował także oddziałem ogólnopolskiej spółki edukacyjnej
 • Negocjator - prowadził negocjacje handlowe dotyczące realizacji usług z firmami, urzędami i z administracją samorządową. Negocjował także warunki kontraktów dotyczących finansowania działalności firm
 • Doradca personalny - w oparciu o metodę Thomas i Insights prowadził rekrutację personelu handlowego dla klientów zewnętrznych we własnej spółce
 • Trener - od 1994 roku prowadzi szkolenia przede wszystkim z zakresu negocjacji oraz obsługi klienta, sprzedaży i kierowania zespołami handlowymi

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.