Start > Szkolenia zamknięte > Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Menu

Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Zakres szkolenia

  • Cel działalności przedsiębiorstwa.
  • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Wartość pieniądza w czasie.
  • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
  • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
  • Wady i zalety metod oceny projektów.
  • Problem ryzyka.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.