Start > Szkolenia zamknięte > Efektywna komunikacja w organizacji

Menu

Efektywna komunikacja w organizacji

Idea szkolenia:

 • XXI wiek jest wiekiem informacji.Wielu ludzi już wie, że informacja jest towarem i źródłem władzy, dlatego rośnie znaczenie zarządzania komunikacją w organizacji. Dla utrzymania efektywności firmy poprzez wysokie umotywowanie współpracowników konieczna jest umiejętność porozumiewania wewnątrz zespołu, precyzyjnego wyrażania myśli i słuchania drugiej strony.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie korzyści wynikających z efektywnej rynkowej komunikacji, oraz zagrożeń dla pozycji przedsiębiorstwa w przypadku blokad informacyjnych,
 • Wypracowanie konstruktywnych nawyków i zachowań w rozmowach i przekazywaniu informacji pomiędzy współpracownikami

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się, jego wpływu na efektywność organizacji, oraz możliwych konfliktów w grupie na tle złego przepływu informacji
 • Poznanie czynników i zachowań kreujących efektywną komunikację
 • Poznanie różnych typów rozmówców i określenie własnego głównego stylu komunikowania się
 • Poznanie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej
 • Ćwiczenie pozytywnych nawyków komunikowania się, umiejętności słuchania i stosowania odpowiednich pytań
 • Nauczenie poprawnego udzielania informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki

Uczestnicy:

 • osoby mające częste kontakty z klientami i współpracownikami
 • pracownicy, których praca wymaga wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych
 • osoby spotykające się z agresywnymi i trudnymi klientami, rozmówcami

Metoda szkolenia:

 • Zajęcia mają charakter aktywizujący, mieszany interaktywny.
 • Wykorzystane będą autotesty indywidualnych predyspozycji i ograniczeń.
 • W trakcie szkolenia będą prowadzone dyskusje, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praca z kamerą, połączone z informacją zwrotną i analizą w celu modyfikacji nawyków i zachowań.

Program szkolenia:

 • CO ZROBIĆ, BY DOBRZE SIĘ ZROZUMIEĆ
  • Omówimy Łańcuch Przepływu Informacji wyjaśniający podstawowe zasady powodujące, że ludzie mogą się zrozumieć nawzajem.
  • Pokażemy różne modele komunikacji w firmie i ich wpływ na efektywność działania zespołów i organizacji
 • ŹRÓDŁA NIEPOROZUMIEŃ
  • Pokażemy najczęściej występujące bariery w komunikacji oraz w jaki sposób można je pokonać.
  • Dokonamy analizy problemów komunikacyjnych w firmach.
  • Przeprowadzimy dyskusję na temat doświadczeń zawodowych uczestników pod katem barier komunikacyjnych,
  • Omówimy i przećwiczymy najczęściej występujące sytuacje problemowe,
 • CZEGO NIE KONTROLUJEMY
  • Uczestnicy konfrontują swoją samoocenę z ocenami innych osób,
  • Omówimy różne modele komunikacji w firmie,
  • Jak można usprawnić przepływ informacji pomiędzy współpracownikami,
 • BUDOWANIE DOBRYCH STOSUNKÓW I SZUKANIE POROZUMIENIA
  • Omówimy sposoby utrzymania asertywności, reakcje na konflikt, wyjawianie intencji, trudne pytania, atak i szum informacyjny.
  • Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych
  • Komunikacja niewerbalna czyli kod ciała,
  • Aktywne słuchanie – ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
 • SPOSOBY UZYSKIWANIA DOKŁADNYCH INFORMACJI - ZADAWANIE PRECYZYJNYCH PYTAŃ
  • W dużej mierze jakość wiedzy o potrzebach rozmówcy zależy od tego, w jaki sposób oraz o co pytamy.
  • Poznamy różnicę pomiędzy dobrymi a złymi pytaniami.
 • WŁASNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
  • Omówimy i zbadamy wpływ własnego sposobu komunikowania się na funkcjonowanie otoczenia
  • Określimy indywidualny główny styl komunikacji,
  • Poznamy rodzaje klientów-rozpoznawanie stylów komunikowania się
  • Ćwiczenie dostosowywania się do rozmówcy
 • PREZENTACJA I WYSTĄPIENIA
  • Skonstruujemy abstrakcyjną prezentację produktu,
  • Przedstawimy konkretną prezentację produktu językiem korzyści,
  • Omówimy i przećwiczymy sposób określania celów celów i zadań, oraz komunikowania oczekiwanych rezultatów
  • Promowanie prezentera, jak wywołać zainteresowanie słuchaczy i co zrobić, żeby przywitanie było pełne przychylnej uwagi ze strony słuchaczy.
  • Zasady konstruowania przekazu schematy i mind mapa materiały, scenariusze i pomoce.
  • Sytuacje manipulacyjne
 • PROBLEMY I KONFLIKTY
  • Nauczymy się bronić własnego terytorium, przeciwstawiać się presjii manipulacji
  • Przeprowadzimy trening zachowań i technik asertywnych

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.