Start > Szkolenia zamknięte > Jak motywować ludzi do pracy

Menu

Jak motywować ludzi do pracy

Korzyści dla uczestników:

 • Usprawnienie komunikacji i spoistości w zespole, oraz identyfikacji z firmą

Cele szkolenia:

 • Poznanie praktycznych sposobów wpływania na motywację
 • Doskonalenie umiejętności kierowniczych: prezentacja własnych poglądów, dyskusja, wydawanie i egzekwowanie poleceń,
 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów planowania,
 • Praktyczne poznanie aspektów organizowania pracy,
 • Integracja grupy, Uczestnicy: Kierownicy liniowi , kierownicy handlowi

Program szkolenia:

 • Motywowanie i kierowanie
  • Własny wizerunek w roli kierownika – jak go kreować ? Jaki wpływ ma poczucie wartości i własna motywacja kierownika na zachowanie podwładnych?
 • Priorytety menedżera
  • i warunki maksymalnego wykorzystywania własnych możliwości. Jak przekazywać kompetencje i delegować zadania, jak kierować efektywnie.
 • Pracownik jako narzędzie pracy.
  • Czynniki, koncepcje i zasady motywacji
  • Style kierowania – prezentacja i diagnoza
  • Analiza rozwoju zespołu w aspekcie jego możliwości zagrożeń
 • Planowanie i Organizowanie
  • Bilans czasu pracy
  • Ćwiczenie planowania poprzez wykonanie projektu
  • Priorytety i zarządzanie czasem
  • Ćwiczenie standardów
  • Na czym polega organizowanie
  • Ćwiczenia z organizowania
 • Przewodzenie współpracownikom
  • Jak pracować nad sobą i budować właściwą postawę?
  • Jakie funkcje i cechy są kluczowe dla menedżerów ?
  • Które z cech kierownika są ważne w postępowaniu z pracownikami?
  • Jak sprawnie prowadzić grupę?
  • Negocjowanie czy twarde rządzenie ?
  • Jakie techniki prowadzenia rozmów przydadzą się Tobie jako kierownikowi ?
  • Sprawdź, kiedy prezentowanie postawy asertywnej może pomóc Ci utrzymać równowagę z rozmówcą.
 • Porozumiewanie się kierownika ze współpracownikami
  • W dużej mierze skuteczność menadżera zależy od jego umiejętności komunikacji.
  • Jak zbudować poprzez dobrą komunikację zespół ludzi sukcesu ?
  • Czy ważne jest przygotowanie do wystąpienia i do rozmowy ?
  • Jak mówić i jak słuchać efektywnie współpracowników?
  • Główne elementy perswazji i sposoby wywierania wpływu.
  • Na czym polega sprawne porozumiewanie się
  • Jak integrować poprzez dobre komunikaty,
  • Prezentacja publiczna – konstruowanie i przedstawienie
  • Jak stawiać pytania i słuchać
  • Ćwiczenie komunikowania

Metody:

 • Wykład, dyskusje grupowe i zespołowe rozwiązywanie problemów, filmy szkoleniowe, symulowanie scenek, ćwiczenia sytuacyjne, auto-testy

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.