Start > Szkolenia zamknięte > Rachunkowość małych firm (księgi przychodów i rozchodów)

Menu

Rachunkowość małych firm (księgi przychodów i rozchodów)

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji w małej firmie. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi w małej firmie.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób chcących pracować jako księgowi oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres szkolenia

  • Pojęcie i przepisy regulujące działalność gospodarczą.
  • Formy prawne działalności gospodarczej.
  • Ogólne zasady ewidencji księgowej w małej firmie.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.