Start > Szkolenia zamknięte > Świadczenia rodzinne

Menu

Świadczenia rodzinne

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac bądź do osób rozliczających się z ZUS.

Zakres szkolenia

  • Uprawnieni do świadczeń.
  • Rodzaje świadczeń rodzinnych.
  • Wysokość dochodu rodziny dla potrzeb ustalenia prawa do świadczenia.
  • Zasiłek rodzinny.
  • Dodatki do zasiłku rodzinnego.
  • Świadczenia opiekuńcze.
  • Podmioty ustalające prawo i dokonujące wypłaty świadczeń.
  • Terminy wypłaty świadczeń.
  • Niezbędne dokumenty.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.