Start > Szkolenia zamknięte > Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Menu

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa. Szkolenie oparte o obowiązujące przepisy.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac bądź do osób rozliczających się z ZUS.

Zakres szkolenia

 • Rodzaje świadczeń.
  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy.
 • Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników.
 • Zasady przyznawania i wypłaty zasiłków.
 • Terminy wypłat.
 • Niezbędne dokumenty.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.