Start > Szkolenia zamknięte > Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdania finansowego

Menu

Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdania finansowego

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami oceny podmiotów gospodarczych w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw. Umiejętność oceny kontrahenta wpływa na dokonywanie trafnych decyzji w wyborze właściwego podmiotu.

Uczestnicy

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Zakres szkolenia

 • Cel przedsiębiorstwa i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Charakterystyka sprawozdania finansowego (istota i znaczenie, cechy sprawozdań).
 • Podstawy analizy sprawozdania (istota i cele analizy, czytanie sprawozdań).
 • Metody analizy sprawozdań (analiza struktury, dynamiki).
 • Analiza bilansu (analiza aktywów i pasywów).
 • Analiza rachunku zysków i strat (układy rachunku, analiza struktury i dynamiki rachunku).
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych (analiza struktury, analiza wskaźnikowa).
 • Analiza wskaźnikowa (rentowności, płynności finansowej, rotacji aktywów i kapitałów, wspomagania finansowego).
 • Ocena kontrahenta na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej.
 • Analiza na podstawie wskaźników rynku kapitałowego.
 • Przykład analizy podmiotu gospodarczego.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.