Start > Szkolenia zamknięte > Ubezpieczenie majątkowe w przedsiębiorstwie

Menu

Ubezpieczenie majątkowe w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Zaznajomienie uczestników z ryzykami pojawiającymi się w działalności firmy i możliwości ochrony przed nimi poprzez ubezpieczenie. Szkolenie ma na celu uzmysłowienie faktu, że ubezpieczeń nie należy traktować jako dodatkowego kosztu, ale jako zabezpieczenia w sytuacji niekorzystnej dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy

Pracownicy różnych działów różnych szczebli, przedsiębiorcy.

Zakres szkolenia

  • Po co istnieją ubezpieczenia?
  • Podstawowe informacje z zakresu działalności ubezpieczeniowej.
  • Ryzyko w przedsiębiorstwie.
  • Rodzaje ubezpieczeń majątkowych wykorzystywanych w firmie (ubezpieczenia OC, techniczne, ogniowe, od utraty zysku, NNW, komunikacyjne, od kradzieży itd.)

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.