Start > Szkolenia zamknięte > Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Menu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Szkolenie oparte na obowiązujących przepisach w 2006r.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac.

Zakres szkolenia

  • Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?
  • Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe.
  • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
  • Podstawa wymiaru składki.
  • Zbieg tytułów do ubezpieczenia.
  • Wysokość składki.
  • Przekazywanie zestawienia składek.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.