Start > Szkolenia zamknięte > Rachunkowość

Menu

Rachunkowość

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

  • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Inwentaryzacja.
  • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
  • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
  • Sprawozdania finansowe jednostki
  • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
  • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.