Start > Szkolenia zamknięte > Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Menu

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Szkolenie ma wspomóc dążenie do wyeliminowania błędów przy sporządzaniu niezbędnych dokumentów uwzględniając obowiązujące przepisy.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac bądź do osób rozliczających się z ZUS.

Zakres szkolenia

 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu.
 • Rodzaje ubezpieczeń społecznych.
 • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
 • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
 • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Zasady ustalania składek.
 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowanie (najnowsze zmiany).
 • Podstawa wymiaru i zasady finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Terminy przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Sposoby wypełniania dokumentów.
 • Ubezpieczenia społeczne po wejściu Polski do UE (oddelegowanie pracowników do pracy za granicą).

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.