Start > Szkolenia zamknięte > Biegłość negocjatora

Menu

Biegłość negocjatora

Korzyści dla uczestników:

 • Kontrola wpływu emocji i procesu negocjacji.
 • Dążenie do efektywnego zakończenia negocjacji.

Cel szkolenia:

 • Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili przygotować się do negocjacji, określić obszary, cele, zmienne negocjacyjne, pozycje wyjściowe i ich zakresy, oraz nauczą się handlować ustępstwami dzięki nadaniu wag zmiennym.

Uczestnicy:

 • Handlowcy, przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za sprzedaż, dyrektorzy firm, prezesi.

 • WPROWADZENIE:
  • Różnice między negocjacjami a sprzedażą
  • Sytuacje nienegocjacyjne i inne sposoby rozwiązania
  • Czym są negocjacje ?
 • KIM JEST DOBRY NEGOCJATOR:
  • Rola początkowych nastawień
  • Style efektywny negocjatora
  • Cechy zachowania i umiejętności dobrego negocjatora
  • Postawy jakie przyjmujemy w procesie - analiza transakcyjna
 • NAJWAŻNIEJSZE ZASADY:
  • Lista zakupów
  • Pojęcie pakietu – etapami czy na całość
 • SEGMENTY NEGOCJACJI HANDLOWYCH:
  • Określanie celów, obszarów i zmiennych
  • Ustalanie pozycji wyjściowych dla zmiennych, oraz widełek negocjacyjnych i nadanie wagi
  • Wymienianie się ustępstwami według kosztów i zysków
  • Kontrakt i ustalenia końcowe
 • PROPOZYCJE i USTĘPSTWA:
  • Rola ustępstw w procesie negocjacji, czyli dlaczego czynimy ustępstwa
  • Jak i kiedy ustępować
  • Jak stawiać i reagować na zastrzeżenia
  • Czym są zastrzeżenia dla każdej ze stron ?
 • ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ:
  • Środki rozmowy i negocjacji
  • Mowa ciała oraz przestrzeń (manewry krzesłem, biurkiem oraz rekwizytami) - jako środek kształtowania wzajemnego nastawienia
  • Siła przekazu słownego
  • Aktywne słuchanie jako podstawa dialogu
  • Reżyserowanie rozmowy
 • POPNARZĘDZIA:
  • Arkusze przygotowania i analizy
  • Studium przypadku
 • PODSTĘPY:
  • Presja, kiedy ją stosować i jak jej unikać
  • Pułapki negocjacyjne stosowane przez klientów i sposoby radzenia sobie z nimi

Metody:

 • Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.