Start > Szkolenia zamknięte > Sprawna komunikacja i rozmowa oceniająca

Menu

Sprawna komunikacja i rozmowa oceniająca

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

Korzyści dla uczestników:

 • Szkolenie przygotowuje menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację do samodzielnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjno-selekcyjnego.
 • Proponowane przez nas podejście wykorzystuje profil kompetencyjny stanowiska oraz opracowany na jego podstawie wywiad selekcyjny.
 • Podczas szkolenia dzielimy się najlepszymi praktykami oraz omawiamy typowe problemy i błędy osób rekrutujących.
 • Elementy warsztatu umożliwiają praktyczne zmierzenie się z metodologią przygotowywania procesu, natomiast symulacje wywiadów selekcyjnych umożliwiają weryfikację przygotowanego scenariusza i własnego przygotowania.

Cele szkolenia:

 • poznanie i umiejętność zastosowania metod rekrutacyjnych
 • umiejętność sporządzania opisu stanowiska pracy
 • poznanie metod selekcji pracowników
 • rozwinięcie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Program szkolenia:

 • KOMUNIKOWANIE SIĘ KIEROWNIKA Z PRACOWNIKAMI
  • jakie czynniki komunikacyjne motywują i demotywują ludzi?
  • skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
  • umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
  • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
  • jak zapobiegać spadkowi motywacji?
  • najczęściej popełniane błędy w przekazywaniu poleceń i wymagań
  • techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
  • monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
  • systemy oceniania
  • kryteria oceny pracownika
  • sposób przygotowania rozmowy
  • sposób wprowadzenia do rozmowy
  • przeprowadzenie rozmowy oceniającej
  • zachowania trudne i reakcje na wybuch emocjonalny
 • UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE
  • Werbalna i niewerbalna płaszczyzna komunikowania– warsztat
  • Bariery i ułatwienia,
  • Nastawienie i kontekst,
  • Sformułowania pozytywne –warsztat
  • Metaprogramy – jak dobrać argumentację
  • Komunikat JA – warsztaty

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.