Start > Kursy komputerowe

Kursy komputerowe

- Podstawy obsługi komputera (30 godzin)
- Podstawy obsługi edytora tekstu MS Word (20 godzin)
- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel (20 godzin)
- Podstawy obsługi systemu Linux (Ubuntu) 30 godzin
- Administrowanie sieciami komputerowymi(30 godzin)
- Podstawy tworzenia stron WWW (30 godzin) HTML+JS
- Szkolenie ECDL (160 godzin)
- Szkolenie E-Citizen (30 godzin)

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.