Start > Szkolenia zamknięte > Techniki profesjonalnej sprzedaży

Menu

Techniki profesjonalnej sprzedaży

Korzyści dla uczestników:

 • Przejęcie kontroli nad rozmową handlową

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się z klientem
 • Nabycie umiejętności słuchania i stosowania odpowiednich pytań
 • Usprawnienie umiejętności z zakresu technik wpływania na klientów w zależności od ich potrzeb i preferencji, oraz istoty i pokonywania zastrzeżeń
 • Poznanie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej
 • Poznanie typów klientów i standardów wpływających na jakość obsługi klientów
 • Budowanie postaw sprzyjających profesjonalnemu podejściu do zawodu sprzedawcy

Uczestnicy:

 • Handlowcy stacjonarni

 • REGUŁA POWROTU
  • Struktura procesu sprzedaży
  • Fazy rozmowy handlowej i procesu sprzedaży
  • Niestandardowe metody nawiązywania kontaktu
 • ANALIZA MITÓW HANDLOWYCH
  • Czym jest dla mnie sprzedaż? - ćwiczenie z użyciem "mind mapy", w którym uczestnicy znajdują jak największą ilość korzyści w pracy sprzedawcy w celu obalenia mitu priorytetowego znaczenia pieniędzy w zawodzie sprzedawcy
 • PROFESJONALIZM
  • Czego klient oczekuje od… – ćwiczenie, którego celem jest odnalezienie w sobie jak największej ilości cech profesjonalisty, po to aby zdobyć pozytywną motywacje do dalszego rozwoju
 • KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ
  • Przyjmowanie przyjaznej postawy i wzbudzanie zaufania-jak wywierać dobre wrażenie
  • Kanały komunikacyjne, mowa ciała, siła przekazu wg. A. Mehrabiana, operowanie głosem
  • Profesjonalny uścisk dłoni.- podstawowe zasady witania się
  • Techniki asertywne jako zespół czynności pozwalających na unikanie agresji / ucieczki
  • Sprawdzian asertywności
  • Sprawdzian asertywności
  • Aktywne słuchanie- formułowanie parafrazy, rola ciszy
 • ROZPOZNAWANIE POTRZEB KLIENTA
  • Motywy zakupu - dlaczego klient kupuje
  • Rodzaje pytań i sposoby ich zadawania , różnice pomiędzy rodzajami pytań- znaczenie dobrych pytań dla jakości sprzedaży, znaczenie dobrze zadanego pytania –ćwiczenia z obrazkami
  • Ćwiczenie biegłości i elastyczności w formułowaniu pytań i precyzji wypowiedzi
 • SPOSOBY PREZENTOWANIA PRODUKTU
  • Przygotowanie prezentacji – struktura, treść, rodzaje notatek
  • Jak być doradcą i mówić językiem korzyści- "cecha - zaleta - korzyść"- ćwiczenie odnajdywania korzyści dla klienta w produktach i dostosowania prezentacji do potrzeb klienta
  • Prezentacja abstrakcyjna - na przykładzie abstrakcyjnego produktu uczestnicy tworzą prezentację-ćwiczenie z kamerą
  • Prezentacja konkretna – budowa prezentacji da wybranego produktu na podstawie wcześniej wyodrębnionych korzyści
 • TYPOLOGIA KLIENTÓW
  • Ze względu na stosunek do sprzedawcy
  • Ze względu na sposób komunikowania się
 • ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
  • Co to są zastrzeżenia i jaka jest ich rola
  • Jak można przełamywać zastrzeżenia podczas finalizowania sprzedaży
  • Sposoby wywoływania zastrzeżeń – rodzaje pytań
  • Załatwianie reklamacji i rozwiązywanie sytuacji trudnych
  • Metoda 2-3-4 P
 • SPRAWNE ZAKOŃCZENIE
  • Metody finalizacji
  • Sposoby podawania ceny
  • Jak ustępować – metoda ustępstw malejących
 • BUDOWANIE POSTAWY EFEKTYWNOŚCI
  • Stres w pracy, jego powstawanie i jak sobie z nim radzić

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.