Start > Szkolenia zamknięte > Negocjacje w biznesie

Menu

Negocjacje w biznesie

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie i rozwijanie umiejętności prowadzenia profesjonalnych skutecznych negocjacji
 • Ćwiczenie sposobów prowadzenia efektywnych negocjacji
 • Doskonalenie własnego stylu prowadzenia negocjacji biznesowych

Cel szkolenia:

 • Poznanie i identyfikowanie różnych strategii negocjacji
 • Rozpoznawanie mocnych i słabych stron strategii negocjacji w biznesie oraz budowanie strategii efektywnych, doskonalenie się w skutecznych praktykach negocjacyjnych
 • Ćwiczenie skutecznych zastosowań taktyk negocjacyjnych.

Uczestnicy:

 • Osoby prowadzące negocjacje biznesowe

Program szkolenia:

 • WSTĘP
  • mity i rzeczywistość negocjacji
  • funkcjonalne ujęcie negocjacji w modelach teoretycznych
  • zachowanie jako realne narzędzie pracy negocjatora
  • strony i cele negocjacji a stosowane metody
  • pomysły na sytuacje negocjacyjną i skuteczne środki do osiągania celów
 • ANALIZA INFORMACJI I PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  • źródła informacji o stronach procesu
  • strategiczne pytania, czyli jaka jest prawda..?
  • obiektywne i subiektywne źródła siły negocjacyjnej
  • BATNA, alternatywne sposoby realizacji celu
 • NEGOCJACJE JAKO PROCES
  • projektowanie, wstępne pomysły, rozpoznanie
  • sondowanie obszarów, możliwości i kompetencji
  • sygnały intencji drugiej strony, cele, zamierzenia i zdrowy rozsądek
  • wyznaczenie granic obszaru negocjacji
  • granice polaryzacji żądań
  • przechylanie szali na swoja stronę, rola informacji, umiejętności i talentu - składanie ofert w ramach obszaru
  • taktyka i technika
  • metody wpływu na zespół przeciwny jako całość i członków z osobna
  • korzystanie i przykłady strategii ,taktyk, technik
  • style i orientacje negocjacji – szanse i ograniczenia
 • WIZERUNEK NEGOCJATORA, ARGUMENTACJA, KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA
  • kierowanie wrażeniem w ramach zespołu negocjacyjnego
  • role negocjacyjne
  • składanie ofert i uzasadnienia
  • sztuka przekonywania i argumentacji
  • zasady budowania argumentacji
 • KLUCZE DO NEGOCJACJI ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM
  • adekwatność środków i celów
  • perspektywa czasowa a rezultat
  • niepokazywanie wagi uzyskanych ustępstw
  • pozostawienie poczucia sukcesu u drugiej strony
 • NEGOCJACJE KOOPERACYJNE / INTEGRACYJNE
  • ukierunkowania rozwiązań integracyjnych
  • sygnały gotowości integracyjnej – rola intencji i determinantów sytuacyjnych
  • typy rozwiązań integracyjnych
 • RENEGOCJACJE
  • potrzeba zmian postawy wobec renegocjacji
  • otoczenie rynkowe – reakcje pozostałych partnerów
  • powrót do wcześniejszej fazy negocjacji
  • zapobieganie frustracji i konfliktom w renegocjacjach
  • tajemnica

Metody:

 • Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.