Start > Szkolenia zamknięte > Analiza finansowa

Menu

Analiza finansowa

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowego znaczenia analizy dla podejmowania decyzji krótko i długookresowych w przedsiębiorstwie. Podejmowane decyzje przekładają się na osiąganie przez firmę zysku.

Uczestnicy

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Zakres szkolenia

  • Czym są finanse w przedsiębiorstwie?
  • Podstawowe pojęcia rachunkowości (konta księgowe, zasady ewidencji, elementy systemu).
  • Charakterystyka sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
  • Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa (metody, analiza sprawozdań).
  • Źródła pozyskiwania kapitałów w firmie (źródła własne i obce).
  • Tworzenie planów finansowych (problem budżetowania).

Metody pracy

Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Trener

Finansista. Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik urzędu skarbowego. Doświadczony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, bankowości, podatków. Autorka licznych publikacji prasowych (Gazeta Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych) oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Stypendystka Komisji Europejskiej oraz FISS.

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.