Start > Szkolenia zamknięte > Integracja pracy zespołu

Menu

Integracja pracy zespołu

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się
 • Nabycie umiejętności słuchania
 • Zrozumienie istoty konfliktów w grupie
 • Poznanie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej
 • Poznanie typów interlokutorów i za pomocą stosowania odpowiednich pytań,
 • Osiągnięcie wyższej samooceny

Metoda szkolenia:

 • Wykład, dyskusje grupowe i zespołowe rozwiązywanie problemów, wykorzystanie socjodramy i psychodramy, symulowanie scenek
 • W trakcie zajęć wykorzystywane są testy na rozpoznanie własnych predyspozycji, fragmenty filmów szkoleniowych

Program szkolenia:

 • ROZWÓJ OSOBISTY
  • BUDOWANIE CELÓW
   • Jedną z głównych przyczyn, dla których ludzie znajdują się w określonym miejscu, są dążenia. Budujemy osobisty samokoncept oparty na celach krótko, średnio i daleko dystansowych.
  • PRACA WEWNĘTRZNA
   • Można poprawić niektóre parametry psychiczne poprzez systematyczną pracę nad sobą.
  • UTRZYMANIE BALANSU
   • Sprawdzone metody utrzymywania równowagi wewnętrznej oparte na dobrej komunikacji.
  • POSTRZEGANIE SIEBIE
   • Złe wyobrażenia o samym sobie są destrukcyjne, jak odwrócić tę tendencję z korzyścią dla siebie i otoczenia?
 • BUDOWANIE ZESPOŁU POPRZEZ DOBRE KOMUNIKOWANIE SIĘ
  • CO ZROBIĆ, BY DOBRZE SIĘ ZROZUMIEĆ
   • Omówimy Łańcuch Przepływu Informacji wyjaśniający podstawowe zasady powodujące, że ludzie mogą się zrozumieć nawzajem.
  • ŹRÓDŁA NIEPOROZUMIEŃ
   • Pokażemy najczęściej występujące bariery w komunikacji oraz w jaki sposób można je pokonać.
  • CZEGO NIE KONTROLUJEMY
   • Uczestnicy konfrontują swoją samoocenę z ocenami innych osób.
  • BUDOWANIE DOBRYCH STOSUNKÓW
   • Utrzymanie asertywności, wyjawianie intencji, trudne pytania, atak i szum informacyjny.
  • JAKIE PYTANIA, TAKIE ODPOWIEDZI
   • W dużej mierze jakość wiedzy o potrzebach rozmówcy zależy od tego, w jaki sposób oraz o co pytasz. Poznamy różnicę pomiędzy dobrymi a złymi pytaniami.
  • SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA PREZENTACJI
   • Promowanie prezentera, jak wywołać zainteresowanie słuchaczy i co zrobić, żeby przywitanie było pełne przychylnej uwagi ze strony słuchaczy.
  • KONSTRUOWANIE PREZENTACJI
   • Zasady konstruowania przekazu według Dale Carnegie, schematy, efektywne tricki i socjotechniki, materiały, scenariusze i pomoce.
  • SPOSOBY ZAMYKANIA
   • Praktycznie ćwiczymy końcówki, czyli wrażliwe elementy prezentacji, które decydują o powodzeniu i wysokości sprzedaży, oraz jak nakłaniać rozmówców do dalszej współpracy.
  • POMOCE
   • Wyjaśnimy, co powoduje, że Twój rozmówca chętniej dokonuje zamówienia i w jaki sposób zwiększyć częstotliwość występowania takiej sytuacji.
  • MOŻLIWE PROBLEMY
   • Sytuacje manipulacyjne, które mają na celu wytrącenie prowadzącego wystąpienie z toku myśli, ośmieszenie go i zapędzenie w Kozi Róg.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.