Start > Szkolenia zamknięte > Sztuka prezentacji

Menu

Sztuka prezentacji

Cele szkolenia:

 • Poznanie struktury procesu prezentacji
 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego analizowania potrzeb
 • Nabycie umiejętności syntezy

Metoda szkolenia:

 • Wykład, dyskusje grupowe, wykonywanie własnych prezentacji

Program szkolenia:

 • SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA PREZENTACJI
  • Jak wywołać zainteresowanie i co zrobić, żeby zdobyć przychylną uwagę.
 • KONSTRUOWANIE PREZENTACJI
  • Zasady konstruowania przekazu, schematy, efektywne tricki i socjotechniki, sporządzanie materiałów, scenariuszy i pomocy.
 • MAGICZNE SPOSOBY ZAMYKANIA
  • Praktycznie przećwiczysz wrażliwe elementy prezentacji, które decydują o jej dobrym przyjęciu.
 • POMOCE
  • Wyjaśnimy, co powoduje, że Twój rozmówca chętniej przyjmuje Twoje stanowisko jako rzetelne i godne uwagi, oraz w jaki sposób zwiększyć częstotliwość występowania takiej sytuacji.
 • MOŻLIWE PROBLEMY
  • Przećwiczymy często występujące podczas prezentacji sytuacje manipulacyjne, które mają na celu wytrącenie prowadzącego z toku myśli, ośmieszenie go i zapędzenie w Kozi Róg.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.