Start > Szkolenia zamknięte

Menu

WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY

Szkolenia to główny obszar działalności naszej firmy. Specjalizujemy się w warsztatach, których celem jest nabywanie nowych umiejętności, a nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej. Realizowane przez nas projekty w większości opierają się na zasadzie: maksimum praktycznych umiejętności w oparciu o sprawdzoną wiedzę w intensywnym warsztacie grupowym. Proponowana przez nas metoda cieszy się powodzeniem, gdyż uczenie się w trakcie realizowanych szkoleń nie tylko staje się przyjemnością, ale także bywa niezapomnianym przeżyciem dla uczestników. W efekcie są oni w stanie praktycznie zastosować nowe umiejętności w życiu zawodowym.

W trakcie szkoleń wykorzystujemy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje kierowane
 • studia przypadku
 • odgrywanie ról
 • filmy tematyczne
 • analizy zapisów wideo
 • gry i zabawy

ponieważ opieramy się na założeniach, że:

 • wiedza jest w posiadaniu zarówno wykładowcy jak i uczestników szkolenia
 • wykładowca ułatwia i kieruje działaniami grupy
 • aktywność i interakcje w grupie są najistotniejszym czynnikiem przyswajania wiedzy i umiejętności

Szkolenia prowadzimy w następujących grupach tematycznych:

 • Biznes i finanse
  Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej a także wyznaczonych pracowników do wprowadzania w życie zmian w organizacji. Szkolenia te są szczególnie zalecane w przypadku przygotowania firm do wdrożenia nowego systemu sprawozdawczości finansowej, zmiany polityki rachunkowości lub implementacji nowych strategii marketingowych Na ten blok programowy składają się poniższe szkolenia:
 • Zasoby ludzkie
  Szkolenie skierowane głównie do osób, które zarządzają zespołem. Uczestnicy poznają mechanizmy, którymi rządzi się grupa i umiejętność wpływania na nie. Menedżerowie posiądą praktyczną umiejętność budowania i modelowania zespołu, w sposób umożliwiający skuteczne osiąganie celów. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak budować autorytet lidera i jak rozwijać zdolności przywódcze. Szkolenie dostarcza uczestnikom umiejętności motywowania współpracowników. Przećwiczymy sposoby diagnozowania indywidualnych potrzeb i wartości, które motywują ludzi. Uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszymi systemami motywacyjnymi skutecznie funkcjonującymi w organizacjach. Poruszymy też kwestię automotywacji menedżera. Efektem osiągniętym po szkoleniu jest umiejętność wczesnego rozpoznawania konfliktu oraz zdolność eliminowania jego źródeł i skutków. Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat zarządzania konfliktem. Poznają również metody wpływania na zespół poprzez modyfikowanie sytuacji konfliktowej. Szkolenie przydatne dla osób, które zarówno koordynują pracę zespołu jak też dla tych, którzy wchodzą w skład zespołu.
 • Umiejętności osobiste
  Celem tych szkoleń jest nabycie przez uczestników umiejętności asertywnej, bezkonfliktowej komunikacji w relacjach społecznych. Uczestnicy przećwiczą jak prezentować własne opinie, jak radzić sobie z oceną innych, jak bronić swoich granic i dbać o własne prawa, jednocześnie nie raniąc innych. Powiemy jak wykorzystywać umiejętności asertywnej komunikacji zarówno w kontaktach z klientami jak również ze współpracownikami. Uczestnicy w toku warsztatu uzyskują wiedzę na temat źródeł i skutków własnej reakcji stresowej. Potrafią rozpoznawać szkodliwe symptomy, a jednocześnie zyskują umiejętność radzenia sobie ze skutkami długotrwałego napięcia i przemęczenia. W trakcie szkolenia przeprowadzane są zajęcia rozładowujące i relaksujące. Wdrażany jest profilaktyczny program antystresowy.
 • Sprzedaż
  Szkolenie skierowane jest do handlowców, zarówno doświadczonych jak i początkujących w zawodzie. Program jest każdorazowo dopasowywany, po wcześniejszej diagnozie, do specyfiki branży, rynku i produktu. Efektem szkolenia podstawowego jest osiągnięcie praktycznej umiejętności sprzedaży w zmieniających się warunkach. Szkolenie dla doświadczonych handlowców wzmacnia warsztat pracy i jednocześnie pozwala nabyć umiejętności związane z zaawansowanymi negocjacjami handlowymi. Uczestnicy zdobywają praktyczną umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami i "przywiązywania" klienta do firmy i marki.
 • Negocjacje
  Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które chcą wzbogacić swój warsztat negocjacyjny. Uczestnicy zdobędą umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji zarówno w kontaktach handlowych jak również w sytuacjach rozwiązywania konfliktów. Przećwiczymy kolejno wszystkie fazy negocjacji oraz powiemy jak bronić się przed presją stosowaną przez drugą stronę.
 • Obsługa klienta
  Szkolenie adresowane jest do pracowników pracujących w obsłudze, bądź sprzedaży bezpośredniej. Uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego, dostosowanego do specyfiki klienta, sposobu komunikacji. Uzyskają także umiejętność automotywowania się w sytuacji reprezentowania firmy oraz skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Zawód i kariera
  Na tych szkoleniach zdobędą Państwo kwalifikacje pomocne w zdobyciu nowego zawodu. Dzięki licznym przykładom zaczerpniętym z codziennej praktyki zawodowej można bardzo szybko przyswoić wiadomości omawiane na kursie :
 • Informatyka
  Szkolenia informatyczne prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, warsztatów oraz konsultacji. Znaczna część jest połączeniem tych form, co pozwala nadać szkoleniom bardziej przekrojowy charakter. Prowadzimy szkolenia informatyczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Poczynając od najprostszych zagadnień związanych z programami komputerowymi i systemem operacyjnym, po bardziej zaawansowane.Na naszych kursach uczestnicy nauczą się jak nie tylko sprawnie korzystać z komputera, ale także w pełni wykorzystywać możliwości jakie on daje.

Szkolenia zamknięte prowadzimy najczęściej w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach, Białystoku, Gdyni, Częstochowie, Radomiu, Sosnowcu, Toruniu, Kielcach, Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.