Start > Szkolenia dofinansowane > Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Formularz

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zarządzaniu projektami, w tym ustalanie i weryfikowanie celów i priorytetów oraz monitorowanie i raportowanie postępu pracy w różnego typu organizacjach
 • Nabycie umiejętności dobierania osób do zespołów, w tym budowanie identyfikacji z projektem, motywowanie oraz wykorzystywanie szczególnych cech osobowościowych członków zespołów
 • Poznanie metod planowania zadań i przewidywania skutków działań
 • Skuteczne organizowanie zadań i przewidywanie rezultatów
 • Poznanie sposobów organizacji czasu w zarządzaniu projektami
 • Opracowywanie harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa
 • Usprawnienie komunikacji między członkami zespołu, klientami i kierownictwem
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu, ryzykiem i kryzysami w projekcie
 • Posługiwanie się procesami planowania i kontroli realizacji projektów

Uczestnicy:

 • Program szkolenia jest przeznaczony dla wszystkich osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami warsztatów są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Korzyści dla użytkowników:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opanowania metodyki PCM, identyfikacji innowacyjnych cech projektów i oceny ich powiązania z wytycznymi danego programu. Uzupełniającym ważnym celem tego szkolenia będzie również przekazanie wiedzy dotyczącej ryzyk na etapie projektowania, oraz umiejętności skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Program Szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Trójkąt zarządzania projektami
  • Standardy PMI, Prince 2, model zintegrowany TIPI
  • Aspekty miękkie i twarde w projekcie
  • Jakie projekty można realizować poszczególnymi standardami
 • Kiedy jest to projekt
  • Typy projektów
  • Fazy zarządzania projektami
  • Po co nam zarządzanie projektami
 • Interesariusze projektu
  • Udziałowcy
  • Sponsor
  • Kierownik
 • Inicjowanie projektu
  • Przyczyny realizacji projektów
  • Przygotowanie karty projektów
  • Przygotowanie wstępnej deklaracji zakresu
  • Fazy projektu
 • Planowanie projektu
  • Procesy związane z planowaniem projektu
  • Cele i priorytety
  • Zarządzanie zakresem
  • Planowanie zakresu
  • Definicja zakresu
  • Stworzenie struktury podziału pracy
  • Określenie kolejności działań (sekwencjonowanie)
  • Harmonogram projektu
  • Wykres Gantta
  • Techniki skracania harmonogramu
  • Zarządzanie kosztami
 • Kontrola
  • Co kontrolujemy i dlaczego
  • Zakres
  • Personel
  • Realizacja
  • Komunikacja i współpraca
  • Ryzyko
  • Jakość
  • Pozyskiwanie środków i kontrola budżetu
  • Czas
  • Integracja wszystkich elementów
 • Procesy
  • Podejmowanie decyzji
  • Delegowanie
  • Zarządzanie czasem
  • Realizacja
  • Spotkania projektowe
  • Przyjęcie
  • Zamykanie
 • Sposoby zarządzania czasem
  • Zasady efektywnego wykorzystania czasu
  • Uruchomienie wstępnego projektu
  • Kontrola w projekcie 0 odchylenia krytyczne
 • Komunikacja i współpraca
  • Znaczenie współdziałania w projekcie
  • Podstawy przekonywania: retoryka i dialektyka
  • Bariery komunikacyjne
 • Zakończenie
  • Przygotowanie spotkań podsumowujących
  • Ocena wkładu pracy w projekcie
  • Analiza spostrzeżeń i wniosków po projekcie
  • Rozwiązanie zespołu

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 15-16 stycznia 2020
 • 26-27 lutego 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 985 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.