Start > Szkolenia dofinansowane > Autoprezentacja i wystąpienia

Autoprezentacja i wystąpienia

Formularz

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji i wystąpień. Osoby, które w swojej pracy zajmują się prowadzeniem prezentacji posiadają praktyczną wiedzę i sprawdzone umiejętności. Zdobycie dodatkowej wiedzy i zintegrowanie jej z posiadanymi doświadczeniami pozwala jeszcze skuteczniej realizować zamierzone zadania i cele.
 • Zdobycie informacji na temat najnowszych standardów obowiązujących w tej dziedzinie. Autoprezentacja, metody działania, zasady pracy z grupą – tak jak w wielu innych dziedzinach tutaj również zmieniają się obowiązujące reguły, pojawiają się nowe albo ulegają modyfikacji dotychczas istniejące standardy. Przedstawimy Państwu zarówno sprawdzone metody i najnowsze trendy.
 • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Szkolenie prowadzone jest w sposób, który pozwala każdemu uczestnikowi wybrać i dopasować do własnego stylu pracy skuteczne sposoby działania i poznać nowe metody.
 • Przećwiczenie najbardziej przydatnych umiejętności związanych z prezentacją. Szkolenie prowadzimy w sposób aktywny, angażujący uczestników. Odpowiednio dobrane narzędzia doskonalą i rozwijają osobiste umiejętności. Podczas szkolenia wykorzystujemy kamerę – każdy będzie miał możliwośd zobaczenia siebie podczas wystąpienia.
 • Poznanie zasad kompozycji własnego wizerunku i stroju biznesowego. Wygląd oprócz umiejętności i wiedzy jest kolejnym istotnym elementem prezentacji. Odpowiednio skomponowany wizerunek wzbudza zaufanie i wiarygodność wśród słuchaczy oraz dodaje pewności siebie mówiącemu. Korzyści dla uczestników:
  • wzrost pewności siebie i ukształtowanie przydatnej przy wystąpieniach postawy
  • udoskonalenie umiejętności autoprezentacji
  • oznanie nowych i rozwinięcie dotychczas stosowanych metod pracy
  • udoskonalenie aparatu głosowego
  • dobór własnego stylu ubioru i wyglądu

Uczestnicy:

 • osoby reprezentujące instytucję/firmę;
 • rzecznicy prasowi,
 • pracownicy działów PR,
 • przyszli pracownicy działów PR,
 • managerowie i osoby mające częsty kontakt z mediami,
 • szefowie działów marketingu i reklamy,
 • studenci kierunku związanych z szeroko rozumianym Public Relations.

Korzyści dla uczestników:

 • zwiększysz swoją skuteczność – dzięki poznaniu najważniejszych zasad skutecznej komunikacji z dziennikarzami, dowiesz się co i jak do nich mówić, by Ciebie słuchali i o Tobie mówili,
 • znacznie podwyższysz stopień satysfakcji z pracy obserwując pozytywne dla Ciebie reakcje mediów - dzięki zgłębieniu wiedzy dotyczącej przygotowania rzetelnych i wiarygodnych informacji prasowych, które będą odpowiedzią na oczekiwania dziennikarzy,
 • zyskasz na pewności siebie – ponieważ poznasz praktyczne i skuteczne zasady kreowania własnego wizerunku, nauczysz się nim sterować i dostosowywać do każdej sytuacji by cały czas utrzymywać w nim to co najważniejsze – wiarygodność,
 • zaoszczędzisz czas – dzięki poznaniu zasad organizacji skutecznej konferencji prasowej – jak powinna wyglądać, z czego się składać i jak powinna być prowadzona by w jej czasie przekonać do siebie i swoich racji wszystkich dziennikarzy,
 • będziesz bardziej opanowany i pewny swoich wystąpień – dzięki poznaniu tajników mowy ciała – najważniejszego narzędzia w zakresie budowania wiarygodności i wzmacnia własnego przekazu,
 • będziesz spokojny w trudnych sytuacjach – w trakcie szkolenia nauczysz się jak odpowiadać na niewygodne pytania, jak radzić sobie z trudnymi dziennikarzami,
 • poznasz siebie, łatwiej będziesz się rozwijał – dzięki zajęciom z kamerą i interaktywnej formule szkolenia będziesz mógł rzetelnie ocenić siebie samego i poznać o sobie opinię pozostałych uczestników szkolenia,
 • nie będziesz miał wyrzutów sumienia – spowodowanych udziałem w kolejnym niewiele wnoszącym szkoleniu, przepełnionym slajdami, teorią i akademickim podejściem trenera; to szkolenie jest diametralnie inne,

Program Szkolenia:

 • Przygotowywanie prezentacji i wystąpień
  • Struktura prezentacji
  • Cele i założenia– jawne i ukryte, - ogólne i szczegółowe
  • Przygotowywanie materiałów i pomocy audiowizualnych
  • Organizacja czasu i przestrzeni w prezentacjach
 • Postawa wykładowcy
  • Zarządzanie własnym stanem emocjonalnym
  • Budowanie i wzmacnianie charyzmy i autorytetu
  • Zarządzanie przestrzenią – techniki kotwiczenia
  • Narzędzia pomagające swobodnie operować głosem
  • Techniki oddechowe redukujące stres i wpływające na płynność mówienia
 • Przebieg wystąpienia i komunikacja z uczestnikami
  • Narzędzia wpływania na stany emocjonalne grupy i techniki dopasowania
  • Budowanie prezentacji słownej – różnorodnośdći systemy reprezentacyjne
  • MAT – techniki prezentowania zagadnień i ćwiczeń
  • Techniki perswazyjne i meta programy
  • Sposoby zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • Budowanie wizerunku
  • Elementy ubioru kobiecego i męskiego
  • Poruszanie się, pozycja, postawa, mimika i gestykulacja, spojrzenie
  • Pożądane i niepożądane zachowania
  • Przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych
  • Różnice kulturowe
 • Standardy korespondencji
  • Poczta elektroniczna: e-maile , live chat i komunikatory
  • Listy oficjalne i prywatne
  • Adresowanie, nagłówki i zakończenia
  • Korespondencja okolicznościowa
  • Bilety wizytowe i zaproszenia

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 5–6 lutego 2020
 • 30-31 marca 2020
 • 16-17 kwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 955 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.