Start > Szkolenia dofinansowane > Przywództwo i budowanie zespołu

Przywództwo i budowanie zespołu

Formularz

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z metodami i technikami zarządzania zespołem, m.in. w zakresie organizacji pracy, określania priorytetów, motywowania zespołu, stylów kierowania i przewodzenia
 • identyfikacja własnych predyspozycji w kierowaniu zespołem
 • rozwijanie umiejętności budowania i kierowania zespołem pracowniczym
 • opracowanie i wdrożenie działań podnoszących skuteczności pracy zespołów w firmie

Uczestnicy:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Korzyści dla uczestników:

 • Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni umieć:
  • formułować cele i priorytety pracy zespołu w sposób precyzyjny i mobilizujący
  • sprawniej organizować pracę i kierować podległym zespołem
  • motywować poszczególnych pracowników i podnosić morale całego zespołu
  • dobierać styl kierowania i formułę przewodzenia (przywództwo transakcyjne i transformacyjne) do warunków działania
  • określić własne predyspozycje w pracy zespołowej oraz obszary wymagające poprawy

Program Szkolenia:

 • Zarządzanie i kierowanie
  • Jakie zmiany własnego wizerunku musisz przeprowadzić by wejść w nową rolę?
  • Zapoznasz się z siedmioma narzędziami, których musisz używać, jeśli chcesz być najlepszy.
  • To pozwoli na wyłowienie głównych zadań, jakie ma do wykonania menadżer oraz warunków, które musi spełnić, aby maksymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał.
 • Efektywne przekazywanie kompetencji
  • Dowiesz się jakie możliwości daje ci umiejętność przekazywania kompetencji.
  • Poznasz pięć sposobów zarządzania ludźmi, które możesz stosować w praktyce by być bardziej efektywnym.
  • Nauczysz się kilku zasad dotyczących skutecznego delegowania zadań oraz różnych metod przekazywania kompetencji.
 • Szkolenie sprzedawców
  • Jak zbudować zespół ludzi sukcesu? Kluczem do tego jest szkolenie.
  • Dowiesz się jak wygląda struktura szkolenia- model podstawowy, siedem elementów sprzedaży oraz jak przebiegają jego fazy.
  • Poznasz różne rodzaje profesjonalnych treningów dla sprzedawców.
 • Coaching
  • Celem warsztatu złożonego z kilku modułów jest zdobycie wiedzy dotyczącej technik i sposobów szkolenia na stanowisku pracy, poprawienie umiejętności prowadzenia prezentacji i wykorzystywania różnorodnych technik w przekazywaniu informacji.
 • Umiejętność komunikacji
  • W dużej mierze skuteczność menadżera zależy od jego umiejętności komunikacji.
  • Poznasz klucz do efektywnego komunikowania się.
  • Zobaczysz jak ważną rolę odgrywa przygotowanie się do rozmowy z klientem oraz określanie czasu działania.
  • Co może zakłócić ci twoją wypowiedź?
  • Dowiesz się czy lepiej słuchać czy mówić oraz jak ważna jest intonacja twojego głosu.
 • Zostań liderem
  • Dowiesz się na co zwracać szczególną uwagę w postępowaniu z przedstawicielami handlowymi.
  • Przypatrzysz się złożonej funkcji menadżera oddziału oraz siedmiu podstawowym cechom, które charakteryzują lidera, nie tylko w branży sprzedaży, ale również w każdej innej.
  • Odpowiesz sobie na pytanie co jest kluczem do umiejętnego prowadzenia grupy.

Metody szkolenia:

 • Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 22-23 stycznia 2020
 • 9-10 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 960 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.