Start > Szkolenia dofinansowane > Metody współpracy z klientem strategicznym

Metody współpracy z klientem strategicznym

Formularz

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy uczestników oraz dostarczenie im nowych narzędzi niezbędnych dla skutecznej i efektywnej współpracy z klientami strategicznymi.

Uczestnicy:

 • Szkolenie skierowane jest do menedżerów i handlowców odpowiedzialnych za sprzedaż do klientów strategicznych.

Korzyści dla uczestników:

 • Sukces w sprzedaży nie bierze się z przypadkowych działań. Jest on rezultatem systematycznego wdrażania procesów zapewniających przewidywalne, powtarzalne i wymierne efekty. Na tym kursie nauczysz się metody współpracy z klientem strategicznym, która zapewnia sukces w sprzedaży. Na początku poznasz i zrozumiesz przesłanki tej metody, a także jej strategię. Później nauczysz się, jak przeprowadzać selekcję klientów docelowych w oparciu o określone kryteria i jak planować współpracę z klientem.

Program Szkolenia:

 • Przygotowanie - analiza potencjału klienta
  • Narzędzie obiektywnego oceniania klienta, pomagające zweryfikować nastawienie i określić zaangażowanie w klienta.
 • Osoby znaczące i plan zdarzeń strategicznych
  • Kto decyduje o sprzedaży - werbalne i niewerbalne sygnały gotowości do kupna,
  • Sposoby podawania ceny i czynienia ustępstw,
 • Budowanie relacji z klientem
  • Dobre wrażenie - przyjazna postawa i wzbudzanie zaufania,
  • Komunikacja werbalna, niewerbalna i jej znaczenie, elementy mowy ciała,
  • Aktywne słuchanie, rola ciszy, przerwy w wypowiedzi, intonacji, prowadzenie i dostosowanie się do klienta, tworzenie atmosfery sprzyjającej efektywności.
 • Kreowanie potrzeb klienta
  • Motywy zakupu – kiedy i dlaczego klient kupuje, kiedy nie kupuje,
  • METODA POP, wywoływanie potrzeb, -znaczenie dobrych pytań dla jakości sprzedaży, warsztat biegłości i elastyczności w formułowaniu pytań, parafrazy, ćwiczenie precyzji wypowiedzi.
 • Negocjowanie kontraktów i obiekcji
  • Wprowadzanie zmiennych
  • Zakresy (widełki) negocjacyjne
  • Handlowanie ustępstwami
  • Warsztat POP
 • Sposoby prezentacji
  • Przygotowanie prezentacji – rodzaje notatek, budowanie struktury i treści
  • Mówienie językiem korzyści, czyli jestem doradcą- „cecha - zaleta - korzyść”- ćwiczenie odnajdywania korzyści dla klienta w produktach i dostosowania prezentacji do potrzeb klienta,
  • Prezentacja abstrakcyjna- na przykładzie abstrakcyjnego produktu uczestnicy tworzą prezentację-ćwiczenie z kamerą,
  • Prezentacja konkretna – oferta w formie wystąpienia publicznego i da wybranego produktu na podstawie wcześniej wyodrębnionych korzyści,
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami
  • Typologia klientów,
  • Klient trudny ze względu na sposób zbierania informacji,
  • Sposoby współpracy z klientem agresywnym - analiza źródeł agresji - proste sposoby radzenia sobie z agresją (2P, 3P, 4P)- ćwiczenia w grupach
  • Asertywność i techniki asertywne jako elementu wpływu i obrony,
  • Trudne elementy w pracy – stres i sposoby radzenia sobie z nim.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 24 stycznia 2020
 • 14 lutego 2020
 • 20 marca 2020
 • 3 kwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 448 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.