Start > Szkolenia dofinansowane > Akademia prawa dla menedżerów

Akademia prawa dla menedżerów

Formularz

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy przydatnej w ich pracy. Omówimy narzędzia prawne, które w praktyce ułatwiają poruszanie się w świecie biznesu oplecionego gęstą pajęczyną przepisów prawa.

Uczestnicy:

 • Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach na stanowiskach menedżerskich, aby ułatwić im codzienne funkcjonowanie w firmie i świecie biznesu.

Korzyści dla uczestników:

 • Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia uczestnicy posiądą aktualną wiedzę z zakresu prawa w aspektach ściśle związanych z zarządzaniem. W przystępny sposób wyjaśnione zostaną zagadnienia związane m.in. z zawieraniem, zmianami i rozwiązywaniem umów. Uczestnicy zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały nałożone za ich nieprzestrzeganie, otrzymają również informacje dotyczące postępowania w sytuacjach kontroli organów uprawnionych do sprawdzania przestrzegania przepisów.

Program Szkolenia:

 • Prawo cywilne a życie codzienne
  • Jakie zagadnienia reguluje prawo cywilne?
  • Kiedy nasze czynności nabierają znaczenia prawnego?
  • Jak skonstruować oświadczenie woli?
  • W jaki sposób powstają wady oświadczenia woli?
  • Jakie są skutki wad w oświadczeniach woli?
 • Umowy w świetle prawa cywilnego - czyli jak nie dać się „wystrychnąć na dudka”
  • Jaką umowę zawrzeć mi będzie najwygodniej, czyli rodzaje umów cywilno - prawnych
  • Jaką formę powinna przyjąć umowa oraz jakie elementy powinna zawierać?
  • Kiedy mamy prawo odstąpić od umowy?
  • Jak zabezpieczyć się na przyszłość? - umowa przedwstępna
  • W jaki sposób wygasają zobowiązania?
   • Potrącenie
   • Nowacja
 • Umowa sprzedaży
  • Jakie skutki grożą za niewykonanie umowy?
  • Jak ustalić wysokość odsetek?
  • Kiedy mamy do czynienia z kara umowną?
  • Czym jest szkoda w prawie cywilnym?
  • Jakie są zasady odpowiedzialności kontraktowej?
 • Wierzyciel kontra dłużnik - jak wyegzekwować zaległą płatność?
  • Jak sporządzić przesądowe wezwanie do zapłaty?
  • Jak skierować sprawę do sądu?
  • Jakie są podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?
  • Zbycie wierzytelności?
  • Jak wygląda postępowanie komornicze?
 • Czym jest prawo pracy?
  • Na czym polega swoboda nawiązywania stosunku prawa pracy i płacy?
  • Jakie obowiązki przyjmują na siebie pracownicy oraz pracodawcy?
 • Sposoby zatrudniania
  • Jaką formę powinna przyjąć umowa o pracę oraz jakie elementy powinna zawierać
  • Umowa o działo oraz umowa zlecenie w prawie cywilnym - na czym polegają obowiązki stron umowy?
  • Inne rodzaje umów o pracę
 • Zasady rozwiązywania stosunków pracy:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę?
  • Jak doprowadzić do porozumienia stron?
  • Zwolnienie dyscyplinarne - przesłanki
  • Jak doprowadzić do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia?
  • Roszczenia pracownika oraz pracodawcy po rozwiązaniu umowy
  • Na czym polega zakaz konkurencji?
 • Zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych:
  • Jak udowodnić swoją rację - sprawa gospodarcza
  • Ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
  • Właściwość Sądów
  • Prekluzja dowodowa

  Trener:


  • Radca prawny z długoletnią praktyką, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Elementy wliczone w cenę:


  • uczestnictwo
  • konsultacje
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
  • materiały szkoleniowe (skrypt)
  • catering

  Termin szkolenia:


  • 10-11 lutego 2020
  • 17-18 lutego 2020
  • 20-21 kwietnia 2020

  Harmonogram dnia szkoleniowego
  9:00 - 10:30 szkolenie
  10:30 - 10:50 przerwa kawowa
  10:50 - 13:00 szkolenie
  13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
  13:30 - 15:00 szkolenie

  Czas trwania szkolenia:

  • 2 dni

  Miejsce szkolenia:


  • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

  Całkowity koszt szkolenia:


  • 995 PLN

   

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.