Start > Szkolenia dofinansowane > Przejmowanie klientów konkurencji

Przejmowanie klientów konkurencji

Formularz

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie skuteczności prowadzenia rozmów handlowych (telefonicznych i bezpośrednich)
 • Rozwinięcie umiejętności komunikowania się z różnymi klientami
 • Podniesienie umiejętności podtrzymywania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele Handlowi
 • Osoby odpowiedzialne za sprzedaż, menedżerowie, pracownicy działu sprzedaży

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności wykorzystania zasobów własnych do przejmowania klientów konkurencji
 • Umiejętność planowania aktywności sprzedażowej
 • Poznanie sposobów przekonania klienta do współpracy
 • Poznanie zasad prowadzenia rozmowy handlowej z różnymi typami klientów konkurencji
 • uzyskanie przewagi rynkowej dzięki obserwacji i analizie działań konkurentów

Program Szkolenia:

 • Poznanie motywów zakupu u klienta
 • Czynniki rynkowe decydujące o zakupie produktu
 • Źródła informacji o konkurencji i przewagi konkurencyjnej
 • Identyfikacja potrzeb i interesów klienta
 • Charakterystyka procesu sprzedaży nastawionej na przejmowanie klientów
 • Planowanie działań sprzedażowych
 • Narzędzia wykorzystywane w procesie sprzedaży
 • Etapy rozmowy handlowej
 • Sposoby przekonania klienta do współpracy
 • Techniki komunikacji interpersonalnej niezbędne w relacji z klientem
 • Techniki wywierania wpływu na klienta
 • Ustalanie przewagi nad konkurencją

Metody szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 18-19 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 975 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.