Start > Szkolenia dofinansowane > Profesjonalna obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klienta

Formularz

Cel szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o podstawowych składnikach skutecznych rozmów, oraz umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami.
 • Poznanie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się wewnętrznego, jego wpływu na efektywność organizacji, oraz możliwych konfliktów w grupie na tle złego przepływu informacji.
 • Poznanie czynników i zachowań kreujących efektywną komunikację.
 • Podniesienie umiejętności konstruowania rozmowy w sposób zwięzły, przekonujący.
 • Podniesienie jakości i komfortu rozmowy sprzedażowej z Klientem

Uczestnicy:

 • Pracownicy Działu Obsługi Klienta

Korzyści dla uczestników:

 • Opanowanie skutecznych i szybkich metod prowadzenia efektywnej rozmowy z klientem.
 • Poznanie korzyści wynikających z efektywnej rynkowej komunikacji, oraz zagrożeń dla pozycji przedsiębiorstwa w przypadku blokad informacyjnych.
 • Wypracowanie konstruktywnych nawyków i zachowań w rozmowach i przekazywaniu informacji pomiędzy współpracownikami.

Program Szkolenia:

 • Profesjonalizm w obsłudze klienta
  • Na co zwracają uwagę klienci, co lubią, a ich drażni podczas rozmów i rozmów telefonicznych
  • Budowanie pozytywnych relacji z Klientem
  • Warstwy komunikatu i ich znaczenie w przekazie informacji - ćwiczenia, których celem jest ukazanie różnic między komunikacją bezpośrednią, a komunikacją przez telefon czego nie widzi druga strona.
 • Etapy rozmów z klientami
  • Powitanie i jego rola w rozmowie
  • Pierwsze wrażenie przez telefon
  • Jak rozpocząć rozmowę z klientem - wypracowanie niestandardowych sposobów rozpoczęcia rozmowy, w celu zbudowania jak najlepszego kontaktu
  • Powitanie w praktyce – nagrania audio.
 • Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia
  • Omówimy sposoby utrzymania asertywności, reakcje na konflikt, wyjawianie intencji, trudne pytania, atak i szum informacyjny.
  • Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych
  • Komunikacja niewerbalna czyli kod ciała
  • Aktywne słuchanie – ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
  • Jak można usprawnić przepływ informacji pomiędzy współpracownikami
 • Techniki profesjonalnej sprzedaży
  • Przygotowanie - analiza
  • Rozpoznawanie potrzeb klienta
  • Sposoby prezentowania produktu
  • Pułapki i manipulacje
  • Zastrzeżenia i reklamacje
  • Radzenie sobie z zastrzeżeniami
  • Sprawne zakończenie
 • Sposoby uzyskiwania dokładnych informacji - zadawanie precyzyjnych pytań
  • W dużej mierze jakość wiedzy o potrzebach rozmówcy zależy od tego, w jaki sposób oraz o co pytamy
  • Nauczymy się zadawać precyzyjne pytania
  • Nauczymy się udzielać precyzyjnych odpowiedzi na podstawie sytuacji abstrakcyjnej
 • Własny sposób porozumiewania się
  • Określimy indywidualny główny styl komunikacji
  • Poznamy rodzaje klientów-rozpoznawanie stylów komunikowania się
  • Ćwiczenie dostosowywania się do rozmówcy
 • Sytuacje wyjątkowe:
  • Rozmowy z niegrzecznymi klientami
  • Podejrzliwe pytania
  • Załatwianie reklamacji
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Ćwiczenie: zachowania asertywne
  • Unikanie bałaganu
  • Jak pamiętać o ważnych sprawach

Metody:

 • praca z nagrywaniem głosu
 • ćwiczenia
 • symulacje
 • wykład
 • prezentacja multimedialna

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 13-14 stycznia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 970 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.