Start > Szkolenia dofinansowane > Profesjonalna asystentka/sekretarka

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Formularz

Cel szkolenia:

 • Szkolenie pozwoli nabyć wszystkie umiejętności niezbędne w pracy asystentki, a także zdobyć wiedzę potrzebną do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania, komunikowania się z współpracownikami i klientami.

Uczestnicy:

 • Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy pracują lub będą pracowali na stanowisku asystentka lub sekretarka jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie technik skutecznej organizacji biura
 • Zdobycie umiejętności profesjonalnego reprezentowania firmy przy pomocy własnego wizerunku
 • Uświadomienie znaczenia obowiązków sekretarskich dla sprawnego funkcjonowania firmy
 • Możliwość omówienia swoich metod pracy z profesjonalistą
 • Poznanie zasad tworzenia profesjonalnego makijażu biznesowego

Program Szkolenia:

 • Różnice w zadaniach asystentki i sekretarki
 • Efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie
 • Asertywność w biurze
 • Komunikacja interpersonalna:
  • zasady efektywnej komunikacji
  • komunikacja niewerbalna
  • bariery w komunikacji
 • Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia
 • Specyfika rozmowy telefonicznej
 • Zasady planowania i organizacji pracy:
  • zarządzanie czasem, zadaniami
  • ustalanie priorytetów
  • przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu
 • Skuteczna walka ze stresem
 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Organizacja zebrań, konferencji, spotkań
 • Organizacja i kontrola pracy z dokumentami
 • Tworzenie profesjonalnych prezentacji
 • Jak podnieść efekty swojej pracy ?
 • Etykieta biznesu:
  • dobre obyczaje
  • powitania, tytułowanie
  • organizacja przyjęć
  • sztuka dyplomacji na co dzień

Metody szkolenia:

 • zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 29-30 stycznia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 945 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.