Start > Szkolenia dofinansowane > Zarządzanie czasem - kluczowa umiejetność menadżera

Zarządzanie czasem - kluczowa umiejetność menadżera

Formularz

Cel szkolenia:

 • Rozpoznanie właściwych priorytetów, zgodnych z misją (osoby, instytucji lub stanowiska), postawienie właściwych celów i umiejętne zaplanowanie strategii ich osiągania.

Uczestnicy:

 • Szkolenie przeznaczone dla Menedżerów zarządzających ludźmi i projektami. Osób kierujących organizacjami i przedsiębiorstwami. Osób pracujących indywidualnie nad wieloma projektami jednocześnie oraz wszystkich, którzy mają kłopot z wyznaczeniem właściwych celów i zaplanowaniem swojej pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • umiejętność określania priorytetów i planowania w codziennej pracy,
 • precyzyjne określanie celów,
 • umiejętność bezkonfliktowego delegowania zadań i organizacji relacji ze współpracownikami,
 • asertywne radzenie sobie z "pożeraczami czasu".

Program Szkolenia:

 • Pierwsze kroki na drodze do efektywnego zarządzania czasem
  • Twoja praca – ocena obecnego stylu pracy
  • Planowanie pracy własnej
  • Kryteria wyboru systemu zwiększającego wydajność pracy
  • Wyznaczanie jasnych celów
  • Myślenie perspektywiczne
  • Sposoby oszczędzania czasu
  • Asertywne mówienie "nie"
  • Jak pracować mądrzej, a nie dłużej?
  • Nagradzanie samego siebie
 • Analiza sytuacji i planowanie w zarządzaniu czasem
  • Diagnoza sprawności zarządzania czasem
  • Analiza silnych i słabych stron uczestników w zarządzaniu czasem
  • Budowanie motywacji wewnętrznej
  • Analiza wartości pracy
  • Definiowanie celów
  • Planowanie – wykresy Ganita
  • Zasady zarządzania czasem
  • Stosunek do czasu i punktualności w różnych krajach europejskich
  • Ustalanie priorytetów – zasada Patero, Analiza ABC
  • Delegowanie zadań
 • Porównywanie projektów o różnym czasie trwania
  • Analiza złodziei czasu
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu czasem
  • Planowanie dnia pracy
  • Dzielenie zadań
  • Efektywne korzystanie z kalendarza
  • Realne planowanie spotkań
  • Utrzymanie porządku na biurku
  • Systematyczność
  • Korzystanie z serwisów, Internet
  • Wartościowanie spraw
  • Stawianie na jakość nie ilość – działaj albo inwestuj czas
  • Profesjonalna sekretarka
  • Checklisty
  • Od technik do efektów
  • Turbo – time
  • Bufor czasowy
  • Planowanie własnego dnia pracy - zajęcia warsztatowe
 • Metody planowania i organizowania
  • Zmiana a środowisko
  • Każdy może wygrywać – psychologia podejścia "wygrana – wygrana" i jej kluczowa rola dla Skuteczności działań grupy
  • Obserwuj i słuchaj – a Cię zauważą – rola empatii i umiejętności aktywnej obserwacji w procesie zarządzania czasem
  • Synergia, czyli łącz, aby budować szybciej i lepiej – "fabryka" wydajności
 • Składowe procesu zarządzania czasem
  • kultura wewnątrzorganizacyjna i jej wpływ na jakość zarządzania czasem
  • rola umiejętności motywowania a efektywność - jak uzyskiwać moc sprawczą?
  • efektywne delegowanie
  • efektywne delegowanie na piśmie
  • inwestycja w człowieka – generator czasu i stymulator płynności procesu pracy
  • destrukcyjność ignorancji menedżerskiej w aspekcie samorealizacji jednostki
  • budowanie środowiska asertywnego – klucz do skutecznej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
  • systemy i narzędzia
 • Narzędzia efektywności i wydajności
  • inność jest siłą – budowanie synergii potencjałów
  • taktyki wpływania na drugiego człowieka
  • proces przepływu informacji na poziomie organizacji, jednostek biznesowych, projektów, procesów i grup zadaniowych – system Grupowego Zarządzania Czasem
  • zarządzanie projektami, zarządzanie "małymi" projektami a zarządzanie czasem
  • zmora skutecznego działania – mitingi: psychologia złego nawyku
  • mitingi -organizacja, przygotowanie, przeprowadzanie komunikacja w grupie – dynamika versus efektywność
  • zarządzanie poprzez wyznaczanie celów

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 28 lutego 2020
 • 27 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 448 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.