Start > Szkolenia dofinansowane > Prawo w pigułce dla Asystentek / Sekretarek - jak uchronić firmę przed kłopotami

Prawo w pigułce dla Asystentek / Sekretarek - jak uchronić firmę przed kłopotami

Formularz

Sekretarka / Asystentka, podejmuje w imieniu firmy, w której jest zatrudniona szereg czynności nie tylko o charakterze faktycznym, lecz również prawnym. Mając na uwadze konieczność nie tylko uzmysłowienia tym osobom wagi podejmowanych czynności, związanych m.in. z obiegiem dokumentów, lecz również konsekwencji prawnych z nich wynikających, powstała potrzeba stworzenia niniejszego szkolenia.

Uczestnicy:

 • Osoby pracujące w Sekretariacie, mających do czynienia z dokumentami firmy, podejmującymi wszelkie czynności związane z reprezentacją firmy.

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw, które wiążą się z decyzjami podejmowanymi w Sekretariacie. Uświadomienie Uczestnikom odpowiedzialności za te decyzje.
 • Pokazanie jak należy a jak nie należy działać, aby być w zgodzie z prawem i aby nie narazić firmy, w której się pracuje na kłopoty.

Program Szkolenia:

 • Podstawowe instytucje i pojęcia w prawie publicznym i prywatnym
 • Źródła prawa, w tym źródła prawa Unii Europejskiej
 • Konsekwencje prawne implementacji przepisów UE do prawa krajowego
 • Zwyczaje i prawa zwyczajowe oraz zasady współżycia społecznego w kontekście innych źródeł prawa oraz ich zastosowania w życiu codziennym
 • Praktyczne aspekty prawa w życiu codziennym i w pracy, czemu służą regulacje prawne i jakie są skutki nieznajomości bądź wadliwego użycia przepisów prawa
 • Podstawy prawa cywilnego
  • definicje
  • krótka charakterystyka zobowiązań umownych
  • człowiek jako podmiot prawa
 • Czynność prawna – istota instytucji prawnej
 • Formy czynności prawnej, konsekwencje dokonania czynności prawnej w lokalu przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie woli tj. kiedy zachowanie się osoby wyrażać może wolę dokonania czynności prawnej oraz wady oświadczenia woli , a także skutki prawne z nich wynikające
 • Umowy, jako dwustronne oświadczenie woli
 • Umowy nazwane i nienazwane
 • Oferta, czym jest, sposoby przedstawienia oferty i konsekwencje jej złożenia
 • Czynności prawne jednostronne na przykładach: przyrzeczenia publicznego; sporządzenia testamentu; uznania dziecka
 • Czynności prawne dwustronne
 • Uchwały, czyli czynności organów działających kolegialnie
 • Tajemnica korespondencji
  • definicja
  • zakres tajemnicy
  • konsekwencje prawne naruszenia tajemnicy korespondencji
  • naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza prawa do prywatności
 • Tajemnica handlowa Pracodawcy
  • definicja
  • zakres tajemnicy
  • ochrona, konsekwencje naruszenia Tajemnicy Handlowej
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Odpowiedzialność pracownika
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • odpowiedzialność za mienie, czyn, szkoda, związek przyczynowo skutkowy

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Praktyczne pokazanie i przećwiczenie tworzenia podstawowych dokumentów firmy
 • Aktywny wykład i dyskusja
 • Przykłady z życia - co i komu mówić i jakie to niesie ze sobą konsekwencje prawne

Trener:

 • Radca prawny z długoletnią praktyką
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 17 stycznia 2020
 • 13 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 448 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.