Start > Szkolenia dofinansowane > Praktyka wywierania wpływu oraz sztuki NLP

Praktyka wywierania wpływu oraz sztuki NLP

Formularz

Cel szkolenia:

 • Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia skutecznych narzędzi przekonywania różnych decydentów.

Uczestnicy:

 • Treningi te przeznaczone są dla osób zainteresowanych poprawą wyników sprzedaży i zwiększeniem efektywności działania w codziennych obwiązkach.

Korzyści dla uczestników:

 • Nauczysz się wykorzystywać nieświadomy umysł decydentów
 • Poznasz niezwykle skuteczne „magiczne słowa” – nie, ale, spróbuj
 • Zdobędziesz zdolność rozpoznawania metaprogramów swoich Klientów i nauczysz się jak się do nich efektywnie dostrajać
 • Poznasz również rozszerzony pakiet technik perswazyjnych zwiększających skuteczność oddziaływania na decyzyjność Klienta
 • Nauczysz się wywoływać wpływ samym swoim zachowaniem

Program Szkolenia:

 • Nieświadomy umysł – drzemiąca siła do wykorzystania
 • Zaprogramowany świat, czyli poznanie typowych metafiltrów odpowiedzialnych m.in. za naszą motywację do podejmowania decyzji:
  • Autorytet wewnętrzny – autorytet zewnętrzny
  • Ja – inni
  • Podobieństwa – różnice
  • Do (dążenie) – od (unikanie)
  • Opcje – procedury
  • Ogólny – szczegółowy
 • Jak nie obudzić strażnika, czyli sprzedać nie sprzedając:
  • Presupozycje odnoszące się do procesów myślowych
  • Pozorny wybór
  • Presupozycje dotyczące przymiotników i przysłówków oraz stopniowania
  • Presupozycje dotyczące czasu
  • Implikacje z użyciem spójnika „i” lub „oraz”
  • Implikacje z użyciem słowa: „podczas, w trakcie” oraz „im...tym”
  • Implikowana jednoczesność
  • Implikowany skutek
  • Równoważnik kompleksowy
  • Metafory i cytaty
 • Techniki zwiększające skuteczność sprzedaży:
  • Drzwiami w twarz
  • Stopa w drzwiach
  • Ukryte koszty
  • Marchewka i kij
  • Prawo wzajemności
 • Perswazja w komunikacji niewerbalnej

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 12-13 lutego 2020
 • 22-23 kwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 995 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.