Start > Szkolenia dofinansowane > Aktywizacja potencjału ludzkiego - Zaprojektuj siebie by cieszyć się życiem

Aktywizacja potencjału ludzkiego - Zaprojektuj siebie by cieszyć się życiem

Formularz

Motto: Tym, kto w dobie wykształconych pracowników, jest potrzebny i poszukiwany, nie jest posłuszny robot, ale myślący człowiek.

Idea szkolenia:

 • To pozbycie się na zawsze ograniczających przekonań, które hamują rozwój osobisty. Uzyskanie wiedzy na temat, jaka postawa i jakie przekonania najlepiej wpływają na własne sukcesy. Nauka budowania i utrzymywania wysokiej samooceny.

Cel szkolenia:

 • Poznanie określonego zestawu wzorców zachowania odpowiadających określonym stanom psychiki
 • Poznanie struktury nerwic i leków, których źródeł należy poszukiwać w okresie dzieciństwa
 • Rozróżnienie korzeni dążenia do "władzy" wywodzących się z siły lub słabości
 • Jest w pełni zrealizowana samoocena, jako przekonanie, że dorastamy do życia i jego wymogów
 • Zwiększenie zaufania do własnego umysłu i przekonanie, że zasługujemy na szczęście
 • Jest osiągnięcie szacunku dla rzeczywistości oraz tego, co od niej otrzymujemy
 • Przekonanie o własnej skuteczności, że jesteśmy w stanie nauczyć się zrobić wszystko by osiągnąć cel
 • Powiązanie wysokiej samooceny z poczuciem kompetencji, co prowadzi do osiągnięcia dumy ze świadomej radości wywołanej własnym działaniem i osiągnięciami
 • Przekonanie, że można uczyć się od innych ludzi, którzy są źródłem inspiracji i na tej podstawie pielęgnować i rozwijać własne pomysły
 • oznanie złudzenia wysokiego poczucia własnej wartości oraz zagrożeń z tym związanych
 • Rozwiniecie wewnętrznego wsparcia tkwiącego wewnątrz nas, które jest niezbędnym stanem do osiągnięcia dojrzałości człowieka
 • Poznanie blokad, które są problemami nierozwiązanymi rzutującymi na nasze dalsze postępowanie
 • Poznanie afirmacji, jako sposobu zmiany zwyczajowych wzorców myślenia

Uczestnicy szkolenia:

 • osoby pragnące poprawić swoją aktywność mózgu

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie-Samoświadomości; Samokontroli oraz Samooceny- trzech wewnętrznych wymiarów, których używamy w naszym życiu do wyjaśnienia procesów związanych z naszym zachowaniem
 • Większe zaangażowanie w sprawy organizacji, uzyskane poprzez pokazanie, że ich wiedza o specyfice, problemach i potencjalnych ulepszeniach własnego ja jest przydatna
 • Zmiana postrzegania siebie i własnych kompetencji, poprzez uświadomienie sobie, iż nie jestem ofiarą
 • Lepsza komunikacja i wymiana informacji w kontaktach ludzkich
 • Krystalizacja celów do osiągnięcia potwierdzenia własnej wartości

Program Szkolenia:

 • Analiza strukturalna
  • Pojęcie stanów ego
  • Psychologiczna rzeczywistość a nie role
  • Wyjaśnienie pojęć stanów ego
  • Radzenie sobie ze światem zewnętrznym
  • Analiza transakcyjna
  • Typy transakcji
 • Władza
  • Władza z siły czy z słabości
  • Uwarunkowania prowadzące do dążeń osobistych
  • Ludzie silni i słabi
 • 6 filarów poczucia własnej wartości
  • Życie świadome
   • Działanie zgodne z tym, co się dostrzega i wie
   • Poszanowanie faktów zewnętrznych i wewnętrznych
   • Uzależnienia
   • Blokada emocji
  • Samoakceptacja
   • Prawo do istnienia
   • Przyznanie się do błędów
  • Odpowiedzialność za siebie
   • Realizacja własnych pragnień
   • Odpowiedzialność za własne wybory i zachowania
   • Aktywne podejście do życia
   • Niezależność myślenia
   • Moralna postawa wzajemnego szacunku
  • Asertywność
   • Praktykować asertywność logicznie i konsekwentnie
   • Indywidualizm czy izolacja
  • Życie celowe
   • Mam nadzieje czy uda mi się
   • Opanowanie poszczególnych zadań
   • Dyscyplina wewnętrzna
   • Obserwacja
  • Prawość
   • Konflikt przekonań i zachowania
   • Zobowiązania
   • Informacja zwrotna
   • Ignorowanie słowa przepraszam
   • Być wewnętrznie zintegrowanym
 • Praca i ja
  • Zapotrzebowanie ekonomiczne na ludzi o wysokiej samoocenie
  • Jak stworzyć warunki wspierające poczucie własnej wartości?
  • Czy lider jest pozbawiony ego?

Metody:

 • wykład
 • ćwiczenia, testy
 • gry, odgrywanie ról
 • prezentacja multimedialna
 • prezentacja przy użyciu kamery

Trener:

 • Pedagog - resocjalizacja i profilaktyka społeczna - rewalidacja
 • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pedagog Neuroterapeuta - trener Biofeedbeack
 • Wychowawca i opiekun dzieci z zaburzeniami zachowania i problemami w nauce.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Wkrótce nowe TERMINY SZKOLEŃ.
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Łódź, ul. Piłsudskiego 12 - sala konferencyjna "Szmaragdowa"

Całkowity koszt szkolenia:

 • 149 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.