Start > Szkolenia dofinansowane > Savoir-vivre w biznesie

Savoir-vivre w biznesie

Formularz

Cele szkolenia:

 • Zastosowanie savoir vivre i etykiety biznesu jako narzędzia umożliwiającego sprawną komunikację pomiędzy przedstawicielami firm;
 • Doprowadzenie do unikania gaf, zachowań niezręcznych i obraźliwych mogących pojawić się w kontaktach międzyludzkich ze względu na różnice kulturowe;
 • Zastosowanie savoir vivre i etykiety biznesu jako narzędzia czytelnego okazywania szacunku, wdzięczności, sympatii itp.
 • Opanowanie umiejętności realizacji jednej z podstawowych zasad savoir vivre i etykiety biznesu:
 • Kształtowanie najlepszego wizerunku osób i firm w trakcie kontaktów z przedstawicielami innych kultur.

Uczestnicy:

 • Szczególnie polecamy to szkolenie wyższej i średniej kadrze menadżerskiej. Osobom reprezentującą firmę na zewnątrz i wewnątrz przedsiębiorstwa, odpowiedzialnym za prawidłowość kontaktów z partnerami biznesowymi. Osobom często uczestniczącym w podróżach służbowych, nie tylko zagranicznych.

Korzyści dla uczestników:

 • Szkolenie przygotowuje do swobodnego, bezstresowego uczestnictwa w spotkaniach służbowych, nie wyłączając kontaktów międzynarodowych. Mowa tu o spotkaniach w miejscu pracy, restauracji, na bankiecie, w podróży służbowej. Uczestnicy szkolenia mają okazję poznać zasady doboru odpowiedniej garderoby nie tylko w odniesieniu do rodzaju, czasu i miejsca spotkania, ale także w odniesieniu do swej indywidualności. Uczestnicy dowiedzą się, jak niebagatelny w pływ na kreowanie wizerunku ma niewerbalny przekaz informacji, który ma miejsce zawsze podczas każdego kontaktu interpersonalnego. Będą mieli okazję znaleźć się w wielu typowych, czasem trudnych i niezręcznych sytuacjach, dzięki symulacji scen z życia.

Program Szkolenia:

 • Etykieta jako narzędzie w biznesie
  • kultura osobista w stosunkach służbowych
  • realizacja zasady pierwszeństwa w różnych sytuacjach
  • podstawowe uprzejmości - powitanie i pozdrowienia
 • Korespondencja
  • listy oficjalne i prywatne
  • adresowanie, nagłówki i zakończenia
  • korespondencja okolicznościowa
 • Telefonowanie
  • dobre obyczaje w rozmowach telefonicznych
  • rozmowy służbowe i nieoficjalne
  • telefon komórkowy
 • Bilety wizytowe (wizytówki)
  • funkcje biletów wizytowych
  • bilety prywatne, bilety służbowe
  • wręczanie i przyjmowanie
  • pisanie na wizytówkach
 • Budowanie wizerunku
  • mowa ciała
  • znaczenie ubioru
  • pochwały i nagany dla współpracowników
  • sztuka prowadzenia rozmowy i wygłaszania przemówień
  • język oficjalny i na co dzień
 • Przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych
  • Przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych
  • różnice kulturowe
 • SW kontaktach z Klientem
  • czego Klient nie powinien i jak reagować
  • jak unikać gaf
  • kontrola emocji i zachowania asertywne
  • meta programy, czyli na co rozmówca reaguje

Metody szkolenia:

 • zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje grupowe, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról przed kamerą i modyfikację zachowań

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 20-21 stycznia 2020
 • 23-24 gmarca 2020
 • 8-9 skwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 940 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.