Start > Szkolenia dofinansowane > Profesjonalny sprzedawca

Profesjonalny sprzedawca

Formularz

Cel szkolenia:

 • Przypomnienie struktury procesu i zasad skutecznej sprzedaży
 • Ćwiczenie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się z klientem i zwiększenie umiejętności słuchania
 • Usprawnianie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej; wprowadzenie typów klientów i standardów wpływających na jakość obsługi klientów
 • Budowanie postaw sprzyjających profesjonalnemu podejściu do zawodu sprzedawcy

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele Handlowi
 • Osoby odpowiedzialne za sprzedaż, menedżerowie, pracownicy działu sprzedaży

Korzyści dla uczestników:

 • Usprawnienie umiejętności z zakresu technik wpływania na klientów w zależności od ich potrzeb i preferencji, oraz zrozumienie istoty zastrzeżeń.
 • Przejęcie kontroli nad rozmową handlową, usprawnienie procesu sprzedaży i analizy

Program Szkolenia:

 • Przygotowanie do sprzedaży
  • Analiza Mitów Handlowych - ćwiczenie z użyciem „mind mapy”, w którym uczestnicy znajdują jak największą ilość korzyści w pracy sprzedawcy w celu obalenia mitu priorytetowego znaczenia ceny w zawodzie sprzedawcy
  • Co wiedzieć przed...
  • Niestandardowe metody nawiązywania kontaktu
  • Profesjonalizm - Czego klient oczekuje od... ćwiczenie, którego celem jest odnalezienie w sobie jak największej ilości cech profesjonalisty, aby zdobyć pozytywną motywację
 • Przygotowanie - analiza potencjału klienta
  • Narzędzie obiektywnego oceniania klienta, pomagające zweryfikować nastawienie i określić zaangażowanie w klienta
 • Osoby znaczące i plan zdarzeń strategicznych
  • Kto decyduje o sprzedaży - werbalne i niewerbalne sygnały gotowości do kupna
  • Sposoby podawania ceny i czynienia ustępstw
 • Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem
  • Dobre wrażenie - przyjazna postawa i wzbudzanie zaufania
  • Komunikacja werbalna, niewerbalna i jej znaczenie, elementy mowy ciała
  • Aktywne słuchanie, rola ciszy, przerwy w wypowiedzi, intonacji, prowadzenie i dostosowanie się do klienta, tworzenie atmosfery sprzyjającej efektywności
 • Kreowanie potrzeb klienta
  • Motywy zakupu - kiedy i dlaczego klient kupuje, kiedy nie kupuje
  • METODA POP, wywoływanie potrzeb, znaczenie dobrych pytań dla jakości sprzedaży, warsztat biegłości i elastyczności w formułowaniu pytań, parafrazy, ćwiczenie precyzji wypowiedzi
 • Negocjowanie kontraktów i obiekcji
  • Wprowadzanie zmiennych
  • Zakresy (widełki) negocjacyjne
  • Handlowanie ustępstwami
  • Warsztat POP
 • Sposoby prezentacji
  • Przygotowanie prezentacji - rodzaje notatek, budowanie struktury i treści
  • Mówienie językiem korzyści, czyli jestem doradcą- „cecha - zaleta - korzyść”- ćwiczenie odnajdywania korzyści dla klienta w produktach i dostosowania prezentacji do potrzeb klienta
  • Prezentacja abstrakcyjna- na przykładzie abstrakcyjnego produktu uczestnicy tworzą prezentację-ćwiczenie z kamerą
  • Prezentacja konkretna - oferta w formie wystąpienia publicznego i da wybranego produktu na podstawie wcześniej wyodrębnionych korzyści
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami
  • Typologia klientów
  • Klient trudny ze względu na sposób zbierania informacji
  • Sposoby współpracy z klientem agresywnym- analiza źródeł agresji - proste sposoby radzenia sobie z agresją (2P, 3P, 4P)- ćwiczenia w grupach
  • Asertywność i techniki asertywne jako elementu wpływu i obrony
  • Trudne elementy w pracy - stres i sposoby radzenia sobie z nim
 • Znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży
  • Cele osobiste a cele firmowe - zagadnienia wprowadzające wartości
  • Jak poprawnie formułować cele osobiste
  • Znajomość misji i celów firmowych - planowanie działania w pracy zawodowej i prywatnie
  • Analiza po sprzedażowa i raportowanie w aspekcie organizowanie procesu

Metody:

 • Wykład, dyskusja, praca w grupach, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulowanie scenek, samoanaliza

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 6-7 kwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 965 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.