Start > Szkolenia dofinansowane > Telefoniczna obsługa klienta + chat

Telefoniczna obsługa klienta + chat

Formularz

Cel szkolenia:

 • Celem zajęć jest usprawnienie posługiwania się telefonem jako narzędziem pracy, nabycie wiedzy o podstawowych składnikach skutecznych rozmów, oraz nabycie konkretnych umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami.

Uczestnicy:

 • Osoby sprzedające przez telefon; pracownicy telefonicznej obsługi klienta, telemarketerzy

Korzyści dla uczestników:

 • Opanowanie skutecznych i szybkich metod prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej przez telefon

Program Szkolenia:

 • Sprawne komunikowanie się przez telefon
  • Do czego służy telefon ?
  • Typologia użytkowników telefonu
  • Ważne zasady komunikowania się
 • Profesjonalizm w telefonicznej obsłudze klienta
  • Na co zwracają uwagę klienci, co lubią, a ich drażni podczas rozmów telefonicznych, specyfika rozmów
  • Budowanie pozytywnych relacji z Klientem
  • Warstwy komunikatu i ich znaczenie w przekazie informacji - ćwiczenia, których celem jest ukazanie różnic między komunikacją bezpośrednią, a komunikacją przez telefon czego nie widzi druga strona.
 • Sposoby przygotowania do rozmowy telefonicznej
  • Ćwiczenie: Jak przygotować scenariusz i wykonać skrypt rozmowy
  • Ćwiczenie: Określenie schematów rozmów i notatek, sposób prowadzenia dziennika rozmów
 • Jak wyselekcjonować klientów
  • Analiza dziennika rozmów i dokonywanie selekcji rozmówców
  • Ćwiczenie: z kim chcesz rozmawiać ?
  • Ćwiczenie: z kim nie chcesz rozmawiać ?
 • Etapy rozmów z klientami
  • Powitanie i jego rola w rozmowie telefonicznej
  • Pierwsze wrażenie przez telefon
  • Jak rozpocząć rozmowę z klientem - wypracowanie niestandardowych sposobów rozpoczęcia rozmowy, w celu zbudowania jak najlepszego kontaktu
  • Powitanie w praktyce – nagrania audio
 • Rozmowy przychodzące
  • Kluczowe umiejętności przy odbieraniu wiadomości:
   • słuchanie
   • notowanie
   • pytanie
  • Ćwiczenia: pytania otwarte, zamknięte, parafraza.
 • Rozmowy wychodzące
  • Wyznaczanie celów rozmowy telefonicznej
  • Przekraczanie" bariery sekretariatu"
  • Ratowanie rozmów nieudanych
  • Język rozmów telefonicznych
  • Ćwiczenie wokalne: trening aparatu mowy
 • Organizowanie telemarketingu
  • Zasadność wykonywania telefonów w stosunku do innych sposobów przekazywania informacji, czyli po co dzwonię
  • Ćwiczenie: Sposób prowadzenia drugiej i kolejnej rozmowy
  • Dyskusja na temat zasadności i procedur ofertowania
 • Trudne sytuacje
  • Rozmowy z niegrzecznymi klientami
  • Niewygodne pytania
  • Załatwianie reklamacji
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Ćwiczenie: zachowania asertywne
  • Unikanie bałaganu
  • Jak pamiętać o ważnych sprawach
 • Operowanie głosem
  • Czym jest i jak powstaje głos
  • Ćwiczenia rozgrzewające struny głosowe
  • Znaczenie artykulacji, intonacji, oddechu i siły głosu – ćwiczenia
 • Obsługa live chat
  • Warsztat konstruowania ścieżek do odpowiedzi
  • Warsztat konstruowania zadań kluczowych w stosunku do trudnych klientów

Metody:

 • Praca z nagrywaniem głosu
 • ćwiczenia
 • symulacje
 • prezentacja multimedialna
 • wykład

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 2–3 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 950 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.