Start > Szkolenia dofinansowane > Zarządzanie produktem - marketing produktu

Zarządzanie produktem - marketing produktu

Formularz

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnym zarządzaniem produktem w oparciu o metody zarządzania strategicznego i marketingu produktu. Uczestnicy poznają techniki długofalowego prognozowania życia produktu, metod wdrażania nowych produktów, ich rozwoju i promocji, a także rozpoznawania oczekiwań i satysfakcji klientów jako podstawy do własnego rozwoju. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy z uczestników zdefiniuje swój własny portfel narzędzi zarządzania, tak by każdy produkt zamiast "kuli u nogi" lub "wschodzącej gwiazdy" stał się "dojną krową".

Uczestnicy:

 • Warsztat przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. produktów, "product managerów".

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie kompetencji strategicznych z zakresu zarządzania produktem – w tym umiejętności rentownego zarządzania portfelem produktów
 • Wdrożenie do wykorzystania w codziennej pracy praktycznych narzędzi zarządzania produktami (plany produktów, analizy produktowe, mapy pozycjonowania i innych)
 • Kompleksowe uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw marketingu i zarządzania produktami

Program Szkolenia:

 • Zarządzanie produktem w polityce firmy
 • Metody budowania strategii produktów
  • udział rynkowy, segmentacja rynku
  • cykl innowacyjny
  • cykl życia produktu, marki
  • analiza portfela produktów
  • ocena konkurencyjności produktów
 • Zarządzanie produktem, a zarządzanie marką
 • ozycjonowanie produktu / grupy produktów / marki na rynku
 • Podstawowe zadania PM (kierownika produktu)
 • Współpraca PM z działami
  • badań marketingowych
  • rozwoju (R+D)
  • produkcji
  • promocji
  • sprzedaży
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek
  • aktywne metody rozwoju nowych produktów
  • jak promować nowy produkt
  • dystrybucja nowych produktów / współpraca z siecią dystrybucji
  • Funnel Innowacyjny - omówienie modelu i zastosowania w praktyce
  • Strategie innowacji, proces adopcji innowacji
  • Rodzaje strategii dostosowania produktu i promocji na rynkach zagranicznych
  • Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowych produktu na rynkach zagranicznych
  • Zasady wyboru mediów reklamowych w zależności od rodzaju produktu
  • Wybór i zasady współpracy z agencją reklamową
  • Adaptacja technik reklamowych do obowiązujących przepisów fiskalnych, podatkowych i kulturowych wybranego kraju eksportowego

Metody szkoleniowe:

 • Warsztat prowadzony jest nowoczesnymi metodami partycypacyjnymi. Uczestnicy pracują wg metodologii zaproponowanej przez prowadzących, umożliwiającej szybkie opracowanie zasadniczych decyzji.

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 31 stycznia 2020
 • 6 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 448 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.